Thông báo hoãn giải VMM Nậm Cang
Và ngày chạy mới

VMM Nậm Cang – Hủy Ngày Chạy 12/06

Ngày chạy mới: 24/07/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ tỉnh Lào Cai về việc lùi ngày tổ chức sự kiện VMM Nậm Cang và ngày chạy mới được xác nhận là 24/07/2021.

ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN

Điều khoản gốc của sự kiện VMM Nậm Cang được chia sẻ trên trang chủ của sự kiện TẠI ĐÂY

Điều khoản hoàn tiền: Hiện đã quá thời hạn hoàn tiền theo quy định (chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY). 

ĐIỀU KHOẢN CHO NGÀY CHẠY MỚI

Chuyển đăng ký sang ngày chạy mới: Đăng ký của bạn sẽ được tự động chuyển sang ngày chạy mới. 

Chuyển đăng ký sang một sự kiện khác của Vietnam Trail Series (VTS) trong năm 2021: Bạn có thể chuyển đăng ký của mình sang một sự kiện khác của VTS trong năm 2021, không mất phí chuyển. Thời hạn cho lựa chọn này là thứ Tư, 23/06/2021. Sau thời hạn này, đăng ký của bạn sẽ được tự động giữ cho sự kiện VMM Nậm Cang 2021. 

Chuyển đăng ký cho một người khác: Bạn có thể chuyển đăng ký của mình cho một người khác. Thời hạn chuyển suất là 14 ngày trước ngày chạy mới (ngày chạy mới sẽ được thông báo sau). Phí chuyển suất tiêu chuẩn cũng sẽ được hỗ trợ miễn phí.

Chuyển gói 3 ngày: Cũng như suất chạy của mình, phần thanh toán cho gói 3 ngày của bạn có thể được chuyển sang một sự kiện khác trong năm 2021.

Điều khoản hoàn tiền: Vui lòng lưu ý, bạn không thể lựa chọn chuyển đăng ký sang ngày chạy mới hoặc 1 sự kiện VTS khác của 2021, rồi sau đó yêu cầu được hoàn tiền. Khi đăng ký cho sự kiện ngày 12/06, bạn đã đồng ý với điều khoản hoàn tiền ban đầu và điều khoản này đã được ghi rất rõ ràng. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu bạn không thể tham gia VMM Nậm Cang vào ngày chạy mới, bạn có thể lựa chọn tham dự một sự kiện khác của VTS trong năm 2021.