VMM 100 MILES

Các bạn hãy theo dõi trang này này… VMM 100 Miles sẽ trở lại vào 2024!

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau, nhưng bạn hãy sẵn sàng cho tổng tăng 10.000m của cự ly này nhé.