Điều kiện và Điều khoản

Với việc lựa chọn đăng ký tham dự, bạn đã đồng ý với những ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN của sự kiện như sau:

CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY

Suất tham dự không thể được bảo lưu sang mùa giải sau.
Việc hủy tham dự chỉ được công nhận khi có xác nhận qua email gửi từ Ban tổ chức.

‘Tổng số tiền đã thanh toán’ tính cho một người tham gia, bao gồm phí tham dự theo cự ly và chương trình trọn gói (nếu có).

Hoàn trả đủ: Bạn được hoàn lại tổng số tiền đã thanh toán trừ VND 1,150,000 (~USD 50) phí nếu gửi thông báo hủy tới email của BTC và được xác nhận trong khoảng thời gian 3 tháng (90 ngày) hoặc dài hơn trước ngày chạy.

Hoàn trả 50%: Bạn được hoàn lại 50% tổng số tiền đã thanh toán nếu gửi thông báo hủy tới email của BTC và và được xác nhận trong khoảng thời gian từ 3 tháng tới 1 tháng (90 tới 30 ngày) trước ngày chạy. Với tổng thanh toán dưới VND 2,300,000 (~USD 100), hoàn trả tổng số tiền đã thanh toán trừ đi VND 1,150,000 (~USD 50) phí.

Không hoàn trả: Không có tiền hoàn cho thông báo hủy trong vòng 1 tháng (30 ngày) trước ngày chạy hoặc VĐV không tới trình diện tại sự kiện.

Vui lòng gửi thông báo hủy về email info@vietnamtrailmarathon.com.

Trong trường hợp Ban tổ chức (BTC) nhận thấy đường đua không đủ an toàn (ví như do điều kiện thời tiết: mưa to, gió lớn, sạt lở đất đá, thiên tai), BTC có thể toàn quyền cân nhắc việc thay đổi đường chạy, tìm đường chạy thay thế ngắn hơn hoặc hủy toàn bộ sự kiện. Trong trường hợp đó, tổng tiền thanh toán sẽ không được hoàn trả.

BTC có quyền hủy sự kiện với các lí do như: khủng bố, chiến tranh, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa, dịch bệnh, đại dịch, bất ổn xã hội, điều kiện thời tiết, thiên tai.

Nếu sự kiện phải hủy, điều chỉnh hay rút ngắn đường chạy, tổng tiền thanh toán sẽ không được hoàn lại hay chuyển sang sự kiện khác.

THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG SUẤT ĐĂNG KÝ/GÓI 3 NGÀY

 • Cho tới 30 ngày trước sự kiện, bạn có thể tự thay đổi thông tin đăng ký của mình, bao gồm cả việc chuyển nhượng đăng ký cho một người khác, qua đường dẫn (link) riêng đã được gửi cùng trong thư “Xác nhận đăng ký thành công” của bạn.
 • Để bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình, bạn KHÔNG ĐƯỢC chia sẻ link này với người khác.
 • Mỗi lần bạn tự thay đổi thông tin, hệ thống sẽ gửi thư thông báo tới email của đăng ký.
 • Nếu bạn muốn chuyển chương trình trọn gói 3 ngày của mình cho một người khác, vui lòng gửi email tới info@vietnamtrailmarathon.com để được hỗ trợ. Thời hạn chuyển nhượng gói là 30 ngày trước sự kiện.

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI CỰ LY

 • Phí thay đổi cự ly là VND 450,000 (~USD 20).
 • Đổi sang cự ly dài hơn, bạn cần thanh toán phần chênh lệch phí tham dự giữa hai cự ly.
 • Đổi sang cự ly ngắn hơn, bạn sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch phí tham dự giữa hai cự ly.
 • Mọi yêu cầu thay đổi cự ly trong vòng 1 tháng (30 ngày) trước sự kiện hoặc khi hết chỗ đều không được xác nhận.
 • Đổi từ cự ly dài sang 10km: phí đổi cự ly là VND 450,000 (~USD 20). Bạn sẽ được hoàn lại 100% phí chênh lệch giữa 2 cự ly nếu báo đổi trước 3 tháng (90 ngày) hoặc dài hơn tính tới ngày chạy. Hoàn 50% phí chênh lệch nếu báo đổi trong khoảng 3 tháng tới 1 tháng (90 tới 30 ngày) trước ngày chạy.

*Để điều chỉnh cự ly, vui lòng gửi email về info@vietnamtrailmarathon.com để được hỗ trợ.

ĐỘ TUỔI QUY ĐỊNH

 • VĐV tham gia các cự ly 21km, 42km và 70km phải đủ ít nhất 18 tuổi tính đến ngày chạy.
 • VĐV tham gia cự ly 10km phải đủ ít nhất 10 tuổi tính tới ngày chạy.
 • VĐV 10km dưới 16 tuổi bắt buộc chạy cùng người giám hộ. Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ.

CHÍNH SÁCH CẤM XẢ RÁC

 • VĐV có hành vi cố ý xả rác trong thời gian tham gia sự kiện sẽ bị tước quyền thi đấu.