Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Website: www.vietnamtrailseries.com/ thuộc quyền quản lý của của Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) và được bảo hộ theo luật bản quyền. Website này chỉ phục vụ với mục đích tham khảo thông tin, đăng ký tham gia các cuộc đua online chứ không dùng vào mục đích thương mại nào khác. Do đó, các hình thức tham khảo nghiên cứu và chia sẻ thông tin phải được sự cho phép và trích dẫn rõ nguồn từ Topas Travel.

Topas Travel có quyền thay đổi và cập nhật thông tin với mong muốn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Do đó, khi bạn truy cập website: www.vietnamtrailseries.com/đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi cập nhật mới nhất của chúng tôi.

Việc website www.vietnamtrailseries.com trích dẫn hay chứa liên kết của một bên thứ ba chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin và sự tiện lợi cho khách hàng chứ không mang ý nghĩa tán thành hay công nhận những thông tin đó. Do đó, Topas Travel hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thông tin từ bên thứ ba.

Đọc thêm: