Chính sách vận chuyển và giao nhận

 

1. Phương thức giao nhận gói số chạy

Ban Tổ chức không chuyển gói số chạy đến địa chỉ của các Vận đông viên (VĐV) mà chỉ trao gói số chạy tại địa điểm quy định của BTC trước ngày chạy.

2. Thời gian giao nhận gói số chạy

1 tuần trước ngày cuộc đua bắt đầu, Ban Tổ chức sẽ gửi email tới tất cả các VĐV đã đăng ký tham gia xác nhận số chạy, lịch trình và địa điểm cụ thể nơi VĐV đến nhận gói số chạy.

3. Thông tin gói số chạy (RACE KIT)

Gói số chạy bao gồm:

  • Số chạy (Bib) có gắn thiết bị điện tử để theo dõi thời gian thi đấu của VĐV;
  • Áo chạy (nếu yêu cầu)
  • Kim băng dùng để cài số chạy lên áo chạy
  • Thẻ gửi hành lý
  • Quà tặng từ các nhà tài trợ, nếu có

Huy chương (Medal) sẽ được trao cho các VĐV hoàn thành cuộc đua tại vạch đích.

4. Nhận gói số chạy

TẤT CẢ các VĐV cần trực tiếp nhận gói số chạy của mình. 

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Xác nhận số chạy của mình;
  • CMND/Hộ chiếu (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng);
  • Dành cho VĐV dưới 16 tuổi tham dự cự ly 5km/10km: Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ.

Đọc thêm: