ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Với việc lựa chọn đăng tham dự, bạn đã đồng ý với những ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN của sự kiện như sau: 

Suất tham dự không thể được bảo lưu sang mùa giải sau trong bất cứ trường hợp nào. Ngoại lệ duy nhất là nếu bạn mang thai – vui lòng xem chi tiết bên dưới. 

Việc hủy tham dự chỉ được công nhận khi có xác nhận qua email gửi từ Ban tổ chức. 
 

‘Tổng số tiền đã thanh toán’ tính cho một người tham gia, bao gồm phí tham dự theo cự ly và chương trình trọn gói (nếu có). 

Hoàn trả đủ: Bạn được hoàn lại tổng số tiền đã thanh toán trừ VND 1,150,000 (~USD 50) phí nếu gửi thông báo hủy tới email của BTC và được xác nhận trong khoảng thời gian 3 tháng (90 ngày) hoặc dài hơn trước ngày chạy. 

Hoàn trả 50%: Bạn được hoàn lại 50% tổng số tiền đã thanh toán nếu gửi thông báo hủy tới email của BTC và và được xác nhận trong khoảng thời gian từ 3 tháng tới 1 tháng (90 tới 30 ngày) trước ngày chạy. Với tổng thanh toán dưới VND 2,300,000 (~USD 100), hoàn trả tổng số tiền đã thanh toán trừ đi VND 1,150,000 (~USD 50) phí. 

Không hoàn trả: Không có tiền hoàn cho thông báo hủy trong vòng 1 tháng (30 ngày) trước ngày chạy hoặc VĐV không tới trình diện tại sự kiện. 

Vui lòng gửi thông báo về email info@vietnamultramarathon.com.

Trong trường hợp Ban tổ chức (BTC) nhận thấy đường đua không đủ an toàn (ví như do điều kiện thời tiết: mưa to, gió lớn, sạt lở đất đá, thiên tai), BTC có thể toàn quyền cân nhắc việc thay đổi đường chạy, tìm đường chạy thay thế ngắn hơn hoặc hủy toàn bộ sự kiện. Trong trường hợp đó, tổng tiền thanh toán sẽ không được hoàn trả. 

BTC có quyền hủy sự kiện với các lí do như: khủng bố, chiến tranh, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa, dịch bệnh, đại dịch, bất ổn xã hội, điều kiện thời tiết, thiên tai. 

Nếu sự kiện phải hủy, điều chỉnh hay rút ngắn đường chạy, tổng tiền thanh toán sẽ không được hoàn lại hay chuyển sang sự kiện khác. 

 • Cho tới 30 ngày trước sự kiện, bạn có thể tự thay đổi thông tin đăng ký của mình, bao gồm cả việc chuyển nhượng đăng ký cho một người khác, qua đường dẫn (link) riêng đã được gửi cùng trong thư “Xác nhận đăng ký thành công” của bạn. 
 • Để bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình, bạn KHÔNG ĐƯỢC chia sẻ link này với người khác. 
 • Mỗi lần bạn tự thay đổi thông tin, hệ thống sẽ gửi thư thông báo tới email của đăng ký. 
 • Nếu bạn muốn chuyển chương trình trọn gói 3 ngày của mình cho một người khác, vui lòng gửi email tới info@vietnamultramarathon.com để được hỗ trợ. Thời hạn chuyển nhượng gói là 30 ngày trước sự kiện.

Nếu bạn mang thai sau khi đăng ký tham dự và lựa chọn không tham gia sự kiện đó, bạn có thể lựa chọn: 

(1) Chuyển suất chạy của mình cho một người khác, không mất phí và ít nhất 30 ngày trước ngày chạy. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn đã gửi trong thư xác nhận đăng ký thành công. 

(2) Yêu cầu được bảo lưu đăng ký trong vòng 2 năm theo chi tiết bên dưới: 

 • Gửi yêu cầu bảo lưu cùng chứng nhận y tế cho việc mang thai tới info@vietnamultramarathon.com ít nhất 30 ngày trước ngày chạy. BTC có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng cho việc mang thai và từ chối yêu cầu bảo lưu nếu những tài liệu đó không đầy đủ. 
 • Gửi thông báo tới email của BTC ít nhất 30 ngày trước ngày chạy của sự kiện mới mà bạn muốn đăng ký bằng suất bảo lưu; nếu đăng ký bao gồm cả chương trình trọn gói, dịch vụ gói sẽ được xác nhận theo tình trạng sẵn có tại thời điểm BTC nhận được yêu cầu từ bạn. 
 • Suất đăng ký chỉ có thể được bảo lưu sang một trong các mùa giải tiếp sau của cùng sự kiện đó trong vòng 2 năm. 
 • Nếu bạn mang thai lần nữa sau khi đăng ký lại, bạn được bảo lưu thêm một lần nhưng vẫn phải nằm trong thời hạn 2 năm tính từ đăng ký ban đầu. 
 • Nếu đăng ký của bạn là suất chạy từ thiện hay được mời, đăng ký sẽ không được bảo lưu. Vui lòng liên hệ trực tiếp với tổ chức từ thiện đó để biết thêm các lựa chọn khác. 
 • Nếu bạn lựa chọn hủy đăng ký trong thời gian từ ngày được xác nhận bảo lưu tới ít nhất 30 ngày trước ngày chạy của sự kiện mới, chính sách “hoàn 50%” sẽ được áp dụng. 

 • Phí thay đổi cự ly là VND 450,000 (~USD 20). 
 • Ngoài phí thay đổi cự ly, để đổi sang cự ly dài hơn, bạn sẽ phải trả thêm phần phí chênh lệch giữa hai cự ly. 
 • Nếu đổi sang cự ly ngắn hơn, bạn sẽ không được hoàn trả phần phí chênh lệch giữa hai cự ly. 
 • Mọi yêu cầu thay đổi cự ly trong vòng 1 tháng (30 ngày) trước sự kiện hoặc khi hết chỗ đều không được xác nhận. 
 • Đổi từ cự ly dài sang 5km/10km: phí đổi cự ly là VND 450,000 (~USD 20). Bạn sẽ được hoàn lại 100% phí chênh lệch giữa 2 cự ly nếu báo đổi trước 3 tháng (90 ngày) hoặc dài hơn tính tới ngày chạy. Hoàn 50% phí chênh lệch nếu báo đổi trong khoảng 3 tháng tới 1 tháng (90 tới 30 ngày) trước ngày chạy. 

*Để điều chỉnh cự ly, vui lòng gửi email về info@vietnamultramarathon.com để được hỗ trợ. 

 • VĐV tham gia các cự ly 10km, 25km, 50km và 70km phải đủ ít nhất 18 tuổi tính đến ngày chạy. 
 • VĐV tham gia cự ly 5km phải đủ ít nhất 6 tuổi tính tới ngày chạy. 
 • VĐV 5km dưới 16 tuổi bắt buộc chạy cùng người giám hộ (đăng ký riêng). Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ.