Nhận gói số chạy (race kit)

*Gần ngày sự kiện, lịch trình này có thể thay đổi nếu cần thiết.

Để nhận gói số chạy của CHÍNH MÌNH, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (đã được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

Dành cho VĐV dưới 16 tuổi (10km/5km): Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận của phụ huynh/người giám hộ. Tải đơn này TẠI ĐÂY.

VĐV tự túc (không có package)

VĐV tự túc cần nhận gói số chạy theo thông tin sau:
 
Thời gian: 09:00 – 21:00, thứ Sáu, 23-04-2021

Nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY;
  • Thư ủy quyền (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY

VĐV gói 3 ngày

Thời gian: 8:30 – 11:30, thứ Sáu, 23-04-2021
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.
(Đây cũng là điểm tập trung lên xe buýt.)

Xem thêm chi tiết về gói 3 ngày TẠI ĐÂY.

*Các VĐV gói 3 ngày cần đích thân nhận gói số chạy của mình.