Nhận gói số chạy (race kit)

*Gần ngày sự kiện, lịch trình này có thể thay đổi nếu cần thiết.

VĐV tự túc (không có package)

Thời gian: 09:00 – 21:00, thứ Sáu 29/01/2021

Để nhận gói số chạy của CHÍNH MÌNH, bạn cần xuất trình:

 • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy);
 • CMND/Hộ chiếu (bản photo hoặc ảnh chụp);
 • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY.

Dành cho VĐV dưới 16 tuổi (10km/5km): Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận của phụ huynh/người giám hộ. Tải đơn này TẠI ĐÂY.

Nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

 • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
 • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản photo);
 • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản photo hoặc ảnh chụp);
 • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY;
 • Thư ủy quyền (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY

VĐV gói 3 ngày

Thời gian: 8:30 – 11:30, 29/01/2021
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.
(Đây cũng là điểm tập trung lên xe buýt.)

Xem thêm chi tiết về gói 3 ngày TẠI ĐÂY.

*Các VĐV gói 3 ngày cần đích thân nhận gói số chạy của mình.

Để nhận gói số chạy, bạn cần xuất trình:

 • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy);
 • CMND/Hộ chiếu (bản photo hoặc ảnh chụp);
 • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY.