Nhận gói số chạy (race kit)

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy);
  • CMND/Hộ chiếu (bản photo hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY.

Dành cho VĐV dưới 16 tuổi tham dự cự ly 10km: Để nhận gói số chạy, VĐV từ 16 tuổi trở xuống cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ. Tải đơn này TẠI ĐÂY.


VĐV chỉ đăng kí chạy / Không có package

Chi tiết lịch nhận gói số chạy sẽ sớm được cập nhật.

*Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản photo);
  • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản photo hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY;
  • Thư ủy quyền (bản gốc / photo). Tải TẠI ĐÂY.

VĐV theo chương trình trọn gói 3 ngày

VĐV gói 3 ngày sẽ nhận gói số chạy vào ngày 18/01/2019, 08:30-11:30 tại điểm tập trung – Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.

Xem thêm chi tiết về gói 3 ngày TẠI ĐÂY.

*Các VĐV gói 3 ngày cần đích thân nhận gói số chạy của mình.