Kết quả VUM 2024

Vui lòng lưu ý, thời gian qua trạm tiếp sức (CP) và đích là tạm thời và có thể có thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về kết quả của cuộc đua, vui lòng gửi email về BTC trong vòng 48 giờ sau khi sự kiện kết thúc (thời gian giới hạn tại đích). BTC sẽ không tiếp nhận khiếu nại sau thời gian này.