KẾT QUẢ VTM 2021

Lưu ý cho những VĐV được đánh dấu Out of Competition (Loại khỏi cuộc đua)
Nếu bạn thiếu thời gian ở 1 trạm tiếp sức có thảm tính giờ,  kết quả của bạn sẽ được tạm thời để là Out of Competition (Loại khỏi cuộc đua) vì chúng tôi cần xác minh lại thành tích của bạn. Vui lòng liên hệ với BTC và gửi GPS tracklog của bạn để được hỗ trợ.