Nhận gói số chạy (race kit)

VÌ MỘT VJM XANH!
Bắt đầu từ mùa giải VJM 5/2019, chúng tôi sử dụng túi vi sinh để dựng gói số chạy. Nếu có thể để đồ vào túi riêng của mình, vui lòng gửi lại túi vi sinh này cho nhân viên của chúng tôi tại quầy phát bib.

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình  (đã được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV tại đây);
  • CMND/Hộ chiếu (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

VĐV TỰ TÚC / CHỈ ĐĂNG KÝ CHẠY

VĐV tự túc vui lòng nhận gói số chạy theo thông tin sau:

(Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện.)

Date / NgàyTime / Thời gianPlace / Địa điểmGoogle maps
Wednesday, 12-10-2022
(Thứ tư, 12-10-2022)
8:00 – 19:00Turtle Lake Brewing Company
(Add: 105 Quang Khanh Str., Tay Ho Dist., Hanoi)
Google maps
Friday, 14-10-2022
(Thứ sáu, 14-10-2022)
15:00 – 21:00Pho Doan, Pu Luong (Race location)
(Add: San Van Dong Thon Dong)
Google maps

*Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.
  • Thư ủy quyền (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

VĐV GÓI 3 NGÀY

VĐV của chương trình trọn gói 3 ngày sẽ nhận gói số chạy theo lịch sau:

Thời gian: 8:30 – 11:30, Thứ Sáu, 14-10-2022
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.
(Cùng địa điểm lên xe đi Pù Luông)

Xem thêm chi tiết về chương trình trọn gói TẠI ĐÂY.

Các VĐV đăng kí package cần trực tiếp nhận gói số chạy của mình.