Trách nhiệm các bên

1. Về phía Topas Travel (BTC)

  • Đảm bảo mọi dịch vụ theo đúng theo chương trình.
  • Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc cấp giấy phép tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự trong công tác tổ chức giải.
  • Phổ biến đầy đủ các thông tin/qui định cần thiết trước và trong khi giải chạy diễn ra.
  • Với các VĐV đang sinh sống tại nước ngoài, Topas Travel không chịu trách nhiệm về các VĐV bị cơ quan hữu quan của Việt Nam từ chối cho nhập cảnh.

2. Về phía người tham gia (VĐV)

  • Có khả năng hoàn thành cự ly đăng ký.
  • Tuân thủ độ tuổi quy định và cung cấp các thông tin chính xác khi đăng ký tham gia.
  • Tuân thủ theo thể lệ và các điều kiện, điều khoản của giải chạy.
  • Tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và các quy định của chính quyền địa phương nơi giải diễn ra.

3. Thủ tục khiếu nại

Trong trường hợp bạn không hài lòng với dịch vụ của Topas Travel, vui lòng liên hệ ngay tới info@vietnamtrailseries.com để được giải quyết.

Trong trường hợp bất khả kháng và thiệt hại do bên thứ 3, hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, tất cả quyết định sẽ theo đúng phán quyết của tòa án và pháp luật Việt Nam.