Chính sách bảo mật thông tin

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Topas Travel thu thập dữ liệu khách hàng với mục đích đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và minh bạch trong công tác tổ chức các giải đua trong chuỗi Vietnam Trail Series.

Topas Travel cam kết không chia sẻ hoặc bán thông tin khách hàng (bao gồm thông tin liên hệ) cho bên thứ ba.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Thông tin của khách hàng được sử dụng vào các phạm vi như sau:

  • Thông báo đến khách hàng tin tức/ thông tin cập nhật/ thông tin cần thiết liên quan đến giải đua mà khách hàng đã đăng ký tham gia;
  • Thông báo đến khách hàng thông tin liên quan đến các sự kiện của VTS, thông tin chạy bộ đường mòn và thông tin về Topas.
  • Liên lạc với khách hàng trong các trường hợp cần thiết liên quan đến (nhưng không giới hạn):sức khỏe, tài sản, thông tin cần thiết, kết quả cuộc đua, giải thưởng VĐV được hưởng.
  • Cập nhật lên trang web danh sách VĐV đã đăng ký tham gia sự kiện (gồm họ tên, giới tính, năm sinh, nhóm tuổi, tên câu lạc bộ và quốc tịch)

3. PHƯƠNG THỨC THU THẬP VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN:

Thông tin khách hàng được thu thập thông qua hoạt động đăng ký tham gia các giải đua thuộc Vietnam Trail Series.

Topas Travel chỉ truy cập tệp thông tin khách hàng với mục đích thông báo về thông tin giải đua và chăm sóc khách hàng.

4. CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN:

Thông tin khách hàng chỉ lưu hành nội bộ và chỉ những vị trí có quyền hạn nhất định mới có đủ thẩm quyền truy cập dữ liệu khách hàng.

Trong một số trường hợp, nếu phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước để phục vụ công tác an ninh, an toàn khi tổ chức giải đua, chúng tôi sẽ tiến hành theo đúng quy trình của pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp bất khả kháng do lấy cắp dữ liệu, hack hệ thống, Topas Travel sẽ có thông báo đến cơ quan điều tra nhằm ngăn chặn phát tán và gây thiệt hại cho khách hàng.

5. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

Thời gian lưu trữ thông tin: Khách hàng có thể yêu cầu xóa tất cả thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp không có yêu cầu, thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ an toàn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Trụ sở Topas Travel – số 15 Lê Văn Tám, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU:

Khách hàng có quyền gửi email đến info@vietnamtrailseries.com để yêu cầu Topas Travel:

  • Báo cáo đầy đủ các thông tin cá nhân đã thu thập;
  • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký trực tuyến của sự kiện;
  • Yêu cầu xóa thông tin lưu trữ khi hủy tham gia sự kiện hoặc sau khi sự kiện hoàn thành.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

Khách hàng có thể gửi khiếu nại về thông tin cá nhân tới Topas Travel qua hòm thư info@vietnamtrailseries.com. Topas Travel sẽ kiểm tra và phản hồi khách hàng qua văn bản trong thời gian 2 ngày làm việc.