ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

3 VĐV xếp hạng cao nhất sẽ được kiểm tra đồ dùng bắt buộc. BTC có thể bất chợt kiểm tra đồ dùng bắt buộc của các VĐV khác. 

Thiếu đồ dùng bắt buộc, bao gồm túi/bình/balo nước ĐỦ KHẢ NĂNG MANG ĐƯỢC LƯỢNG NƯỚC QUY ĐỊNH, sẽ bị hủy kết quả thi đấu hoặc bị phạt về thành tích. 

Vietnam Trail Marahon - 2022

SỐ CHẠY

Bạn phải tham dự với số chạy đã đăng ký của chính mình. Nếu bạn chạy với số chạy của người khác và bạn chưa chính thức chuyển số chạy đó với ban tổ chức, bạn sẽ bị loại

Nếu bạn chạy với số chạy của người khác, bạn sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và mọi người, vì ban tổ chức sẽ không có hồ sơ y tế hoặc người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. 

10k_VTM_Mandatory_kit_ENG_1
  • VĐV 70k bị loại khỏi cuộc đua nếu thiếu một hay nhiều trong số các đồ dùng bắt buộc sau: 

Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước; Chăn cứu sinh/giữ nhiệt khẩn cấp; Điện thoại; Áo khoác; Đèn đeo đầu 

  • VĐV 70k bị phạt 1 giờ vào thành tích nếu thiếu bất kỳ đồ dùng bắt buộc nào khác.
42k_VTM_Mandatory_kit_VIET_1
  • VĐV 42k bị loại khỏi cuộc đua nếu thiếu một hay nhiều trong số các đồ dùng bắt buộc sau: 

Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước; Chăn cứu sinh/giữ nhiệt khẩn cấp; Điện thoại; Áo khoác; Đèn đeo đầu (nếu chạy sau 17:00) 

  • VĐV 42k bị phạt 1 giờ vào thành tích nếu thiếu bất kỳ đồ dùng bắt buộc nào khác.
21k_VTM_Mandatory_kit_VIET_1
  • VĐV 21k bị loại khỏi cuộc đua nếu thiếu một hay nhiều trong số các đồ dùng bắt buộc sau: 

Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước; Điện thoại; Áo khoác; Đèn đeo đầu (nếu chạy sau 17:00) 

  • VĐV 21k bị phạt 1 giờ vào thành tích nếu thiếu bất kỳ đồ dùng bắt buộc nào khác.
10k_VTM_Mandatory_kit_VIET_1