ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

SỐ CHẠY

Bạn phải tham dự với số chạy đã đăng ký của chính mình. Nếu mang bib của người khác và chưa được chính thức chuyển suất qua Ban tổ chức, bạn sẽ bị đánh dấu loại. Bên cạnh đó, nếu chạy với bib của người khác, bạn đang mạo hiểm sự an toàn của chính mình và người khác, bởi BTC sẽ không có thông tin lưu ý y tế cũng như số liên hệ khẩn cấp của bạn.

Cự ly 5km và 10km

ĐỒ DÙNG NÊN CÓ

 • Túi/bình đủ khả năng mang tổi thiểu 0.5 lít nước (chúng tôi cũng sẽ cung cấp cốc vi sinh ở trạm tiếp sức)
 • Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 • Còi
 • Điện thoại di động
 • Bộ sơ cứu y tế cơ bản
 • Kem chống nắng
 • Kính râm
 • Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 • Gậy
 • Tiền mặt để mua đồ ăn / uống trên đường

Cự ly 21km và 42km

ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

 • Túi đồ đủ khả năng mang đủ tất cả đồ dùng bắt buộc
 • Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước
 • Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 • Còi
 • Điện thoại di động
 • CHẠY SAU 17:00: bạn phải có đèn đầu (bạn không thể chạy khi trời tối nếu không có đèn)

ĐỒ DÙNG NÊN CÓ

 • Bộ sơ cứu y tế cơ bản
 • Kem chống nắng
 • Kính râm
 • Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 • Gậy
 • Tiền mặt để mua đồ ăn / uống trên đường

Cự ly 70km

ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

 • Túi đồ đủ khả năng mang đủ tất cả đồ dùng bắt buộc
 • Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước
 • Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 • Đèn đầu đủ sáng
 • Pin dự phòng cho đèn đầu (trừ loại đèn có thể sạc)
 • Còi
 • Điện thoại di động
 • Bộ sơ cứu y tế cơ bản

ĐỒ DÙNG NÊN CÓ

 • Kem chống nắng
 • Kính râm
 • Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 • Gậy
 • Tiền mặt để mua đồ ăn / uống trên đường

Tất cả các VĐV tham dự VTM cần điền đầy đủ thông tin vào Đơn miễn trừ trách nhiệm có thể tải tại đây và nộp cho BTC khi tới nhận túi số chạy.