ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

*Danh sách đồ dùng bắt buộc sẽ sớm được cập nhật cho mùa giải 2023, vui lòng ghé lại sau.

SỐ CHẠY

Bạn phải tham dự với số chạy đã đăng ký của chính mình. Nếu mang bib của người khác và chưa được chính thức chuyển suất qua Ban tổ chức, bạn sẽ bị đánh dấu loại. Bên cạnh đó, nếu chạy với bib của người khác, bạn đang mạo hiểm sự an toàn của chính mình và người khác, bởi BTC sẽ không có thông tin lưu ý y tế cũng như số liên hệ khẩn cấp của bạn.