ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC

3 VĐV xếp hạng cao nhất sẽ được kiểm tra đồ dùng bắt buộc.
BTC có thể ngẫu nhiên kiểm tra đồ dùng bắt buộc của bạn, bao gồm cả tại khu vực xuất phát.
Thiếu đồ dùng bắt buộc sẽ bị hủy kết quả (DSQ) hoặc phạt thành tích.

Từ chối kiểm tra đồ dùng bắt buộc = Hủy kết quả

Lưu ý rằng, nhiều VĐV đã bị huỷ kết quả vì thiếu đồ dùng bắt buộc tại những sự kiện trước. Hãy chuẩn bị thật đầy đủ và mang theo những đồ dùng được yêu cầu.

Danh sách đồ dùng bắt buộc có thể được cập nhật mới khi gần tới ngày chạy.

Vietnam Trail Marahon - 2022

SỐ CHẠY

Bạn phải tham dự với số chạy đã đăng ký của chính mình. Nếu mang bib của người khác và chưa được chính thức chuyển suất qua Ban tổ chức (BTC), bạn sẽ bị đánh dấu loại; BTC cũng sẽ không chịu trách nhiệm với sự an toàn của bạn trên đường chạy.

Bên cạnh đó, nếu chạy với bib của người khác, bạn đang mạo hiểm sự an toàn của chính mình và người khác, bởi BTC sẽ không có thông tin lưu ý y tế cũng như số liên hệ khẩn cấp của bạn.

Tại vùng núi nơi sự kiện diễn ra, trời có thể thình lình đổ mưa hoặc chuyển lạnh; vậy nên bạn cần chuẩn bị đồ đầy đủ cho những điều kiện thời tiết khác nhau, bao gồm cả các đồ che đầu, chống nắng, và đồ giữ ấm.

Tất cả vận động viên tham gia Vietnam Trail Marathon phải kí xác nhận và nộp lại đơn miễn trừ trách nghiệm khi tới nhận gói số chạy.

10k_VTM_Mandatory_kit_ENG_1
  • VĐV 70k bị loại khỏi cuộc đua nếu thiếu một hay nhiều trong số các đồ dùng bắt buộc sau: Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước; Chăn cứu sinh/giữ nhiệt khẩn cấp; Điện thoại; Áo khoác; Đèn đeo đầu.
  • VĐV 70k bị phạt 1 giờ vào thành tích nếu thiếu bất kỳ đồ dùng bắt buộc nào khác.
42k_VTM_Mandatory_kit_VIET_1
  • VĐV 42k bị loại khỏi cuộc đua nếu thiếu một hay nhiều trong số các đồ dùng bắt buộc sau: Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước; Chăn cứu sinh/giữ nhiệt khẩn cấp; Điện thoại; Áo khoác; Đèn đeo đầu (nếu còn chạy sau 17:00).
  • VĐV 42k bị phạt 1 giờ vào thành tích nếu thiếu bất kỳ đồ dùng bắt buộc nào khác.
21k_VTM_Mandatory_kit_VIET_1
  • VĐV 21k bị loại khỏi cuộc đua nếu thiếu một hay nhiều trong số các đồ dùng bắt buộc sau: Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước; Điện thoại; Áo khoác; Đèn đeo đầu (nếu còn chạy sau 17:00).
  • VĐV 21k bị phạt 1 giờ vào thành tích nếu thiếu bất kỳ đồ dùng bắt buộc nào khác.
10k_VTM_Mandatory_kit_VIET_1