Rất tiếc, VTM 2021 hiện đã đóng đăng ký. Chúng tôi hi vọng được chào đón bạn tại giải chạy  Vietnam Mountain Marathon 2021 hiện vẫn đang mở đăng ký!