Danh sách VĐV VMM 2022 powered by Samsung Galaxy Watch5 Series

VĐV đã đăng ký 1 cự ly của Thứ Bảy và đăng ký thêm cự ly 10/15km của Chủ nhật, cho tới 1 tuần trước ngày chạy, tên của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên danh sách cự ly ngày thứ Bảy.

Số chạy của bạn sẽ được thông báo qua email và công bố trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy.