Danh sách VĐV VTM 2025

QUAN TRỌNG: Vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ THỂ LỆ CUỘC ĐUA TẠI ĐÂY

Số chạy (bib) sẽ được gửi tới email đăng ký và công bố trên danh sách VĐV này 01 tuần trước ngày chạy.