Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ

Thương hiệu

Sở hữu Trí tuệ (SHTT) và thương hiệu của Topas bao gồm các tên và logo, hình ảnh các giải chạy sau. Tất cả được bảo hộ bởi luật bản quyền và SHTT liên quan.

  • Vietnam Trail Series (VTS)
  • Vietnam Mountain Marathon (VMM)
  • Vietnam Jungle Marathon (VJM)
  • Vietnam Trail Marathon (VTM)

Nhà tài trợ và đối tác

Các nhà tài trợ và đối tác chính thức có thể có quyền sử dụng thương hiệu và logo của chúng tôi.

Mọi hình thức sử dụng phải được sự đồng ý của chúng tôi trước khi phát hành.

Vui lòng phối hợp với chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách thức sử dụng SHTT của chúng tôi.

Các đối tượng không phải nhà tài trợ và đối tác

Bạn không nghiễm nhiên có quyền sử dụng thương hiệu và logo của chúng tôi.

Các ví dụ về việc sử dụng logo của chúng tôi một cách trái phép:

  • Thêm logo/nhãn hiệu/tên giải của chúng tôi như hình mờ (watermark) trên ảnh chụp
  • Thêm logo/nhãn hiệu/tên giải của chúng tôi để quảng cáo sản phẩm
  • Thêm logo/nhãn hiệu/tên giải của chúng tôi vào hình ảnh sử dụng trực tuyến và ngoại tuyến

Hình ảnh và phim

Tất cả hình ảnh và phim do Topas hoặc đối tác được ủy quyền chế tác là tài sản thuộc sở hữu của Topas và Vietnam Trail Series.

Hình ảnh sự kiện được cung cấp miễn phí cho việc sử dụng với mục đích cá nhân của VĐV trong bức ảnh đó.

Việc sử dụng những hình ảnh và phim này với mục đích thương mại, không mang tính cá nhân là không được phép.