fbpx
You are here: Vietnam Trail Series » Vietnam Trail Series tài trợ xây dựng cầu treo mới

Vietnam Trail Series tài trợ xây dựng cầu treo mới

Khi chúng tôi gặp mặt chính quyền địa phương vào tháng Sáu, Topas đã cam kết xây dựng một cây cầu mới bắc qua suối. Dưới đây là hình ảnh cây cầu trong quá trình xây dựng và tình trạng hiện tại cập nhật trong ngày hôm nay.

 

Người dân địa phương di chuyển đá để xây cầu 

Cây cầu mới này giúp người dân địa phương và vận động viên băng qua suối an toàn khi mực nước lên cao. Cầu cũng sẽ được sử dụng cho giải chạy chị em của chúng tôi, Topas Riverside Run.

Hình ảnh cầu đã hoàn thiện