Chào mừng bạn tham dự VMM 2020! Ngày chạy: 19-20/09/2020