Ảnh về đích VJM2019

Tất cả ảnh được chụp bởi Trang Vy, Hiếu Trần, Việt Tuấn, Lưu Minh Khương, Xuân Đỗ và Sam Wilson và được cung cấp bởi đơn vị tổ chức Topas Travel. Các bạn có thể sử dụng ảnh miễn phí cho mục đích cá nhân. Với mục đích thương mại, vui lòng ghi quyền sở hữu bởi công ty Topas Travel.