Bản tin trước cuộc đua

Tờ khai y tế BẮT BUỘC

SỔ TAY VJM20 – nhấp chuột để tải về

Vui lòng đọc kỹ sổ tay chương trình cho các thông tin quan trọng về một số biện pháp phòng tránh Covid-19, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện.
Để có một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VJM sẽ chỉ có phiên bản trực tuyến (online).

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN (.pdf)

Vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ không in và phát những chương trình này. Bạn có thể lưu chúng trên điện thoại để xem lại khi cần.
Cảm ơn bạn!

Chương trình chi tiết: