SỔ TAY CUỘC ĐUA - CHƯƠNG TRÌNH

Tìm số BIB của bạn tại đây

SỔ TAY VJM 2022 – TẢI VỀ TỪ GOOGLE DRIVE HOẶC DROPBOX

Vui lòng đọc kỹ Sổ tay này để cập nhật thông tin cuối cùng về cuộc đua bao gồm: ký tên điểm danh, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện.  Vì một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VJM sẽ chỉ được phát hành phiên bản trực tuyến (online).

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN 

Vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ không in và phát những chương trình này. Bạn có thể lưu chúng trên điện thoại để xem lại khi cần.
Cảm ơn bạn!

Chương trình chi tiết:

VJM Run only VIET
VJM 2022 goi luu tru (1) 3 ngay ban hang
VJM 2022 goi luu tru (2)