THÔNG TIN QUAN TRỌNG

SỔ TAY VTM 2022

Vui lòng đọc kỹ sổ tay chương trình cho các thông tin quan trọng về ký tên điểm danh, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện.
Để có một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VTM sẽ chỉ có phiên bản trực tuyến (online).

Link tải sổ tay VTM 2022: Website / Dropbox

CHƯƠNG TRÌNH VTM 2022 (.PDF)

Bạn có thể ghi nhớ, tải về điện thoại hoặc in chương trình của mình.
Chúng tôi sẽ không phát bản in chương trình tại sự kiện.