SỔ TAY VTM 2023

Vui lòng đọc kỹ sổ tay chương trình cho các thông tin quan trọng về ký tên điểm danh, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện.
Để có một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VTM sẽ chỉ có phiên bản trực tuyến (online).

Link tải sổ tay VTM 2023: Từ websiteTừ Dropbox

CHƯƠNG TRÌNH VTM 2023 (.PDF)

VTM23_RunOnly_VIE_Final
VTM23_3Day_MuongThanh_VIE-Final