VTM 2023 GPS files

Nếu bạn sử dụng thiết bị GPS, bạn có thể tải đường chạy của mình về. Chúng tôi khuyến cáo các VĐV ultra 70km nên có thiết bị GPS.

Thay đổi đường chạy: Giám đốc giải và Trưởng nhóm đường chạy có thể thay đổi đường chạy trước và trong cuộc đua nếu cần thiết – hãy chạy theo đánh dấu đường.

10km21km42km70km.

File đã giải nén

Bản đồ đường chạy