Cúp Doanh Nghiệp

Tham gia các sự kiện ngoài trời khắc nghiệt nhất tại Việt Nam và cạnh tranh với các công ty khác trong hai thử thách Cúp Doanh Nghiệp (Company Cup) dành cho nhóm chạy công ty của chúng tôi.

Khoảng Cách Chạy Dài Nhất (Distance Challenge Cup)

Đội chiến thắng thử thách Khoảng cách chạy dài nhất (Distance Challenge Cup) sẽ là đội hoàn thành số km chạy lớn nhất.

Một runner chạy 100km sẽ tương đương với 10 runner chạy 10km…công ty bạn có thể không có nhiều thành viên nhưng nhóm chạy công ty bạn vẫn có cơ hội dành chiến thắng nếu sở hữu nhiều chân chạy “cứng”!

Lưu ý: chỉ những người hoàn thành (finisher) mới được tính thành tích – các runner không hoàn thành (DNF) sẽ không được tính vào tổng thành tích của toàn đội.

Thành Tích Chạy Tốt Nhất (High Performance Cup)

Đội chiến thắng Thử thách Thành tích chạy tốt nhất (High Performance Cup) sẽ là đội có số điểm VTS trung bình lớn nhất.

Đại diện của Topas sẽ trao Cúp cho đội chiến thắng tại trụ sở công ty của nhóm.

Để tham gia thử thách Thành tích chạy tốt nhất, mỗi nhóm chạy công ty phải có ít nhất 10 người hoàn thành.

Hình thức tham gia

Để đăng ký tham gia và nhận ưu đãi đăng ký nhóm lên đến 10% cũng như ưu đãi giá thuê gian hàng tại Hội chợ của chúng tôi, vui lòng gửi email đến info@vietnammountainmarathon.com để được hướng dẫn đăng ký.