Hệ thống điểm VTS

Vietnam Trail Series của Topas 2023

Vietnam Trail Series (VTS) là chuỗi giải chạy địa hình Việt Nam được tổ chức bởi công ty Topas, bao gồm:

 • Vietnam Trail Marathon (VTM)
 • Vietnam Jungle Marathon (VJM)
 • Vietnam Mountain Marathon (VMM)

Được tổ chức thành một chuỗi, ba giải chạy này sẽ mang lại một thử thách chạy bộ đường núi đầy hấp dẫn và khác biệt.

Các hạng mục giải thưởng

Người tham gia có thể trở thành Nhà vô địch Vietnam Trail Series hàng năm tại 3 hạng mục:

 • Cự ly dài (70km / 100km)
 • Cự ly trung bình (42km / 50km)
 • Cự ly ngắn (21km / 25km)

Các cự ly tính điểm cho chức vô địch VTS Cự ly dài

 • Vietnam Trail Marathon 70km
 • Vietnam Jungle Marathon 70km
 • Vietnam Mountain Marathon 70km / 100km

*Vietnam Mountain Marathon 100km được cộng thêm 300 điểm.

Các cự ly tính điểm cho chức vô địch VTS Cự ly trung bình

 • Vietnam Trail Marathon 42km
 • Vietnam Jungle Marathon 50km
 • Vietnam Mountain Marathon 50km

Các cự ly tính điểm cho chức vô địch VTS Cự ly ngắn

 • Vietnam Trail Marathon 21km
 • Vietnam Jungle Marathon 25km
 • Vietnam Mountain Marathon 25km

Luật và hệ thống tính điểm

Xem bảng điểm chi tiết TẠI ĐÂY.

Hai thành tích tốt nhất của VĐV sẽ được tính vào bảng xếp hạng VTS. Nếu bạn tham dự cả 3 sự kiện, chỉ 2 kết quả tốt nhất sẽ được tính vào bảng xếp hạng tổng.

Điểm tính cho mỗi hạng mục tranh giải VTS (Cự ly dài 70k + 100k, Cự ly trung bình 42k + 50k và Cự ly ngắn 21k + 25k) sẽ chỉ được tính cho hạng mục đó, ví dụ VĐV không thể tính gộp điểm Ultra và điểm Marathon.

Giả dịnh 1

VĐV A nhất VTM 70km và được 1,000 điểm, sau đó nhất VJM 70km và được 1,000 điểm nữa, cuối cùng giành giải 3 tại VMM 70km và được 780 điểm. 2 kết quả tốt nhất sẽ là của VTM và VJM. VĐV đó được 2,000 điểm.

Giả định 2

VĐV B nhất VTM 70km và được 1,000 điểm, sau đó nhất VMM 100km và được 1,300 điểm (VMM 100km được cộng 300 điểm). VĐV đó về thứ 4 tại VJM, do là kết quả kém nhất, điểm sẽ không được tính vào bảng xếp hạng. Tổng điểm VTS của VĐV đó là 2,300 điểm.

Vietnam Trail Series của Topas 2019-2022

Vietnam Trail Series (VTS) là chuỗi giải chạy địa hình Việt Nam được tổ chức bởi công ty Topas, bao gồm:

 • Vietnam Trail Marathon (VTM)
 • Vietnam Jungle Marathon (VJM)
 • Vietnam Mountain Marathon (VMM)

Được tổ chức thành một chuỗi, ba giải chạy này sẽ mang lại một thử thách chạy bộ đường núi đầy hấp dẫn và khác biệt.

Các hạng mục giải thưởng

Người tham gia có thể trở thành Nhà vô địch Vietnam Trail Series hàng năm tại 3 hạng mục:

 • Ultra (55km / 70km / 100km / 100 miles)
 • Marathon (42km)
 • Challenge (21km / 25km)

Giải thưởng cho Nhà vô địch VTS sẽ được trao tại Sapa sau sự kiện VMM tháng 9.

Các cự ly tính điểm cho chức vô địch VTS Ultra

 • Vietnam Trail Marathon 70km
 • Vietnam Jungle Marathon 70km
 • Vietnam Jungle Marathon 55km (ít hơn VJM 70km 300 điểm)
 • Vietnam Mountain Marathon 70km / 100km / 100 miles

*Vietnam Mountain Marathon 100km / 100 miles (được cộng thêm 300 điểm).

Các cự ly tính điểm cho chức vô địch VTS Marathon

 • Vietnam Trail Marathon 42km
 • Vietnam Jungle Marathon 42km
 • Vietnam Mountain Marathon 42km

Các cự ly tính điểm cho chức vô địch VTS Challenge

 • Vietnam Trail Marathon 21km
 • Vietnam Jungle Marathon 25km
 • Vietnam Mountain Marathon 21km

Luật và hệ thống tính điểm

Xem bảng điểm chi tiết TẠI ĐÂY.

Hai thành tích tốt nhất của VĐV sẽ được tính vào bảng xếp hạng VTS. Nếu bạn tham dự cả 3 sự kiện, chỉ 2 kết quả tốt nhất sẽ được tính vào bảng xếp hạng tổng.

Điểm tính cho mỗi hạng mục tranh giải VTS (Ultra 70k + 100k, Marathon 42k và Challenge 21k / 25k) sẽ chỉ được tính cho hạng mục đó, ví dụ VĐV không thể tính gộp điểm Ultra và điểm Marathon.

Giả dịnh 1

VĐV A nhất VTM 70km và được 1,000 điểm, sau đó nhất VJM 70km và được 1,000 điểm nữa, cuối cùng giành giải 3 tại VMM 70km và được 780 điểm. 2 kết quả tốt nhất sẽ là của VTM và VJM. VĐV đó được 2,000 điểm.

Giả định 2

VĐV B nhất VTM 70km và được 1,000 điểm, sau đó nhất VMM 100km và được 1,300 điểm (VMM 100km được cộng 300 điểm). VĐV đó về thứ 4 tại VJM, do là kết quả kém nhất, điểm sẽ không được tính vào bảng xếp hạng. Tổng điểm VTS của VĐV đó là 2,300 điểm.

Xem chi tiết thứ hạng VTS cập nhật tại đây