Không lo lạc đường với GPS 1

Dung lượng pin lớn nhất Galaxy Watch

Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA), điện tim (ECG) 

Cảm biến sinh học mạnh mẽ Samsung BioActive theo dõi sức khỏe hiệu quả và toàn diện.

galaxy-watch5-pro-exploration-mo-sequence_43