fbpx
You are here: Vietnam Trail Series » Cuộc thi ảnh VMM 2020 powered by Garmin

Cuộc thi ảnh VMM 2020 powered by Garmin

Đây là 6 bức ảnh được Ban tổ chức lựa chọn từ Cuộc thi ảnh VMM 2020 powered by Garmin.
Tác giả bức ảnh được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được MỘT VÉ THAM DỰ Vietnam Trail Marathon 2021 (30/01).
Các bạn có thể bình chọn cho những bức ảnh này tại trang fanpage của VMM tại đây.

“Sometimes you forget it’s a race, you stop and admire”
(submitted by Ayush Man Shrestha )

“Going to the mountains is going home” – John Muir
(submitted by Choco Phan)

“Lan quế phường tầm này là tầm thường”
(submitted by Nguyen Cam Anh)

#VMM2020powerbyGarmin
(submitted by Nguyen Dat )

“Chạy trên sống lưng khủng long”
(submitted by NTT Thuyet)

“Len Dinh Thoi”
(submitted by Van Ngo)