fbpx
You are here: Vietnam Trail Series » Hoạt động từ thiện của VMM cùng Newborns Vietnam

Hoạt động từ thiện của VMM cùng Newborns Vietnam

Thay mặt cho các runner của VMM, ngày hôm qua công ty Topas Travel và Newborns Việt Nam đã trao tặng nhiều máy bão hòa oxy cho Khoa sản và Khoa Nhi tại bệnh viện Lào Cai.

Newborns Vietnam hiện đang cung cấp các khóa đào tạo sơ sinh tại miền Bắc Việt Nam thông qua Bệnh viện Nhi Trung Ương. Topas tự hào đã hỗ trợ chương trình xây dựng năng lực bền vững này.

Đây là những hoạt động mở rộng từ chương trình đào tạo của Newborns Vietnam đã và đang được thực hiện tại Đà Nẵng. Chương trình này đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc cho trẻ sơ sinh

Cùng với Newborns Vietnam, chúng tôi tự tin và lạc quan về tương lai chăm sóc trẻ sơ sinh tại Lào Cai.
Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các runner của VMM đã chung tay cùng chúng tôi.