fbpx
You are here: Vietnam Trail Series » Giảm thiểu tỷ lệ chết đuối cho trẻ em

Giảm thiểu tỷ lệ chết đuối cho trẻ em

Ở Việt Nam trên 2,000 trẻ em bị chết đuối mỗi năm – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á. Tại tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ chết đuối cũng cao hơn so với nhiều tỉnh thành khác tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê gần đây từ Bộ Y tế, trong năm 2013 tỉnh Thanh Hóa có 150 trẻ em bị chết đuối.

Topas hiện đang phối hợp cùng tổ chức Hue Help nhằm cung cấp khóa huấn luyện bơi cho 10 giáo viên, những người sau đó sẽ tiếp tục dạy bơi cho 200 trẻ em cũng như những nhận thức về an toàn nước và kỹ năng cấp cứu an toàn. Ngoài ra, giáo dục an toàn dưới nước cũng sẽ được triển khai đến khoảng 4,000 trẻ em tại hai huyện Bá Thước và Quan Hóa. Những hoạt động này sẽ được thực hiện từ tháng 8

đến tháng 11 năm 2019.

Hue Help đã và đang triển khai các chương trình bơi lội an toàn kể từ năm 2011 và đã đào tạo được trên 400 giáo viên và 11,000 trẻ em. Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO khuyến nghị việc dạy bơi và học về an toàn nước cho trẻ em ở độ tuổi đến trường là một phần của chiến lược giảm thiểu tỷ lệ chết đuối của trẻ.