fbpx
You are here: Vietnam Trail Series » VTS Strava Club Leaders (28/11 – 04/12/2022)

VTS Strava Club Leaders (28/11 – 04/12/2022)

Tuần trước, các thành viên của câu lạc bộ chạy của VTS Strava đã có những thành tích tuyệt vời. John Calabrese dẫn đầu về khoảng cách chạy trong khi Mita Saha dẫn đầu thành tích về tổng thời gian chạy.

Vietnam Trail Series - Strava - last weeks leader

Về khoảng cách, John Calaberse đã chạy tổng quãng đường là 185,1 km và quãng đường chạy dài nhất của anh tuần trước là 124,4 km.

Đến từ Mexico, Gerardo INTENSO Meade giành vị trí thứ hai về tổng quãng đường chạy với 166,8 km và anh dẫn đầu nội dung Leo núi. Anh đã chạy 166,8km và đạt 9,523m leo núi.

Câu lạc bộ VTS Strava của chúng ta đã có gần 3.000 thành viên! Bạn đã tham gia chưa? Bạn có thể tham gia tại đây và nhận động lực từ những người chạy siêu đường dài khác.