fbpx
You are here: Vietnam Trail Series » VTM2020: Top 10 Nhóm chạy doanh nghiệp

VTM2020: Top 10 Nhóm chạy doanh nghiệp

Tại Vietnam Trail Marathon 2020, hơn 100 nhóm chạy đã đăng ký tham gia với rất nhiều nhóm chạy đến từ các tổ chức, công ty.  Những nhóm chạy doanh nghiệp này sẽ có cơ hội tham gia Thử thách dành cho Nhóm chạy doanh nghiệp của chúng tôi với hai hạng mục – Khoảng cách chạy dài nhấtThành tích chạy tốt nhất.

Đây là Top 10 nhóm chạy doanh nghiệp tại VTM 2020:

Cúp doanh nghiệp sẽ được trao tại trụ sở công ty của nhóm sau cuôc đua.

Thông tin chi tiết vui lòng đọc thử thách cúp doanh nghiệp tại đây.