VIETNAM ULTRA MARATHON
Ngày chạy: 23-03-2024

Cảm ơn bạn đã mong muốn tham dự VUM 2024! Rất tiếc, sự kiện đã đóng đăng ký.

Tin vui là sự kiện Vietnam Mountain Marathon mùa giải thứ 11 hiện đang mở đăng ký. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào 20-22/09/2024 tại Sapa!

Thông tin chi tiết: https://vietnamtrailseries.com/vi/mountain-marathon/