Bản tin quan trọng trước cuộc đua

SỔ TAY VMM20 – tải về từ website hoặc từ dropbox

Vui lòng đọc kỹ Sổ tay này để cập nhật thông tin cuối cùng về cuộc đua bao gồm: ký tên điểm danh, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện. Vì một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VMM sẽ chỉ được phát hành phiên bản trực tuyến (online).

Chương trình VMM20 (.PDF)

Vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ không in và phát những chương trình này. Bạn có thể lưu chúng trên điện thoại để xem lại khi cần.
Cảm ơn bạn!

Gói nghỉ tại Thị xã Sapa

Gói nghỉ tại Topas Ecolodge