SỔ TAY - CHƯƠNG TRÌNH - TRẠM TIẾP SỨC

Email quan trọng nhận thông tin BIB và cuộc đua

SỔ TAY 2022 – tải về từ dropbox

Vui lòng đọc kỹ Sổ tay này để cập nhật thông tin cuối cùng về cuộc đua bao gồm: ký tên điểm danh, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện. Vì một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VMM sẽ chỉ được phát hành phiên bản trực tuyến (online).

Chương trình năm 2022

Vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ không in và phát những chương trình này. Bạn có thể lưu chúng trên điện thoại để xem lại khi cần.
Cảm ơn bạn!

1. VĐV tự túc / Không có package

2. Gói 3 ngày / 4 ngày nghỉ tại Thị xã Sapa

3. Gói nghỉ tại Topas Ecolodge

VỊ TRÍ CÁC TRẠM TIẾP SỨC - GOOGLE MAPS