Nhận gói số chạy (race kit)

VĐV gói 3 ngày – sẽ nhận gói số chạy khi tới điểm tập trung lên xe buýt – xem chương trình chi tiết TẠI ĐÂY.

VĐV tự túc – có hai lựa chọn:

  • Thứ 4, ngày 9/6/2021: tại Văn phòng Topas Hà Nội (Địa chỉ: Số 1B, Ngách 12/2/5 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội – Google maps)
  • Thứ 6, ngày 11/6/2021: tại Thị xã Sapa, từ 12:00 – 21:00 (địa điểm cụ thể: thông báo sau)

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy);
  • CMND/Hộ chiếu (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

VĐV dưới 16 tuổi tham dự cự ly 12km: Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ. Tải đơn này TẠI ĐÂY.

*Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu của bạn (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp);;
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.
  • Thư ủy quyền (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.