Danh sách khách tham dự VUM 2024

Danh sách VĐV sẽ sớm được công bố.
Một tuần trước ngày chạy, số chạy (bib) của bạn sẽ được gửi tới email và cập nhật trên danh sách VĐV.