Thủ tục khiếu nại

Trong trường hợp bạn không hài lòng với dịch vụ của Topas Travel, vui lòng liên hệ ngay tới info@vietnamtrailseries.com để được giải quyết.

Trong trường hợp bất khả kháng và thiệt hại do bên thứ 3, hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, tất cả quyết định sẽ theo đúng phán quyết của tòa án và pháp luật Việt Nam.