SỔ TAY VMM 2019

Vui lòng đọc kỹ sổ tay chương trình cho các thông tin quan trọng về ký tên điểm danh, gửi đồ, trạm tiếp sức và lịch trình sự kiện.

Vì một giải chạy xanh hơn, Sổ tay VMM sẽ chỉ có phiên bản trực tuyến (online).

Link tải sổ tay VMM19