Nhận gói số chạy (race kit)

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy);
  • CMND/Hộ chiếu (bản cứng hoặc điện tử);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

Dành cho VĐV dưới 16 tuổi tham dự cự ly 10km & 15km: Để nhận gói số chạy, VĐV từ 16 tuổi trở xuống cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ. Tải đơn này TẠI ĐÂY.

VĐV chỉ đăng kí chạy/không có package

Thông tin về địa điểm và thời gian nhận gói số chạy sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Vui lòng theo dõi website của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất.

*Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản sao/photo);
  • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản cứng hoặc điện tử);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.
  • Thư ủy quyền (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

Gói 4 ngày tại Topas Ecolodge

VĐV gói ở tại Topas Ecolodge sẽ nhận gói số chạy vào ngày 19/9/2019, từ 8:30-11:00 tại điểm tập trung (cập nhật sau).

Xem thêm chi tiết về gói này TẠI ĐÂY.

*Các VĐV của chương trình trọn gói cần đích thân nhận gói số chạy của mình.

Gói nghỉ tại Thị trấn Sapa

VĐV gói nghỉ tại Sapa sẽ nhận gói số chạy vào ngày 20/9/2019, từ 8:30-11:00 tại điểm tập trung (cập nhật sau).

Xem thêm chi tiết về gói này TẠI ĐÂY.

*Các VĐV của chương trình trọn gói cần đích thân nhận gói số chạy của mình.