PHÍ THAM GIA

Contest
Early Bird
(3-16 Dec 2018)
(USD)
Standard fee
(USD)
Add Sunday 10km -
No T-shirt
(USD)
Add Sunday 15km -
No T-shirt
(USD)
Cự ly đăng ký
Đăng kí sớm
(3-16/12/2018)
(USD)
Phí đăng ký
(USD)
Thêm cự ly 10km -
Không có áo chạy
(USD)
Thêm cự ly 15km -
Không có áo chạy
(USD)
10km 35 35N/A N/A
15km5050N/AN/A
21km 109 12925 40
42km 119 13925 40
70km 149 16925 40
100km 169 18925 40

CHƯƠNG TRÌNH TRỌN GÓI

Trọn gói 3 ngày

PACKAGERunner
(USD)
Supporter
(USD)
Children (4-12 years old)
(USD)
Sapa Highland Resort
- Single Supplement $65
TBCTBCTBC

Trọn gói 4 ngày

PackageRunner
(USD)
Supporter
(USD)
Children (4-12 years old)
(USD)
Sapa Highland Resort
- Single Supplement $95
TBCTBCTBC
Topas Ecolodge - Own tentTBCTBCTBC
Topas Ecolodge - Rent tentTBCTBCTBC
Topas Ecolodge Executive Bungalow (triple sharing)TBCTBCTBC
Topas Ecolodge Suite BungalowTBCTBCTBC