PHÍ THAM GIA

Contest
Standard fee
(USD)
Add Sunday 10km -
No T-shirt
(USD)
Add Sunday 15km -
No T-shirt
(USD)
Add Sunday 21km -
No T-shirt
(USD)
Cự ly đăng ký
Phí đăng ký
(USD)
Thêm cự ly 10km -
Không có áo chạy
(USD)
Thêm cự ly 15km -
Không có áo chạy
(USD)
Thêm cự ly 21km -
Không có áo chạy
(USD)
10km 35N/AN/A N/A
15km50N/AN/AN/A
21km - Sunday129N/AN/AN/A
21km - Saturday 1292540119
42km 1392540119
70km 1692540119
100km 1892540119

CHƯƠNG TRÌNH TRỌN GÓI

*Không bao gồm phí tham dự

Các gói ở Thị trấn Sapa

PACKAGERunner
(USD)
Supporter
(USD)
Children (4-12 years old)
(USD)
Single Supplement
4-day Deluxe Inclusive29529520595
3-day Deluxe Inclusive21521515565
3-day Hotel + Bus only1191198545

Các gói ở Topas Ecolodge

PACKAGERunner
(USD)
Supporter
(USD)
Children (4-12 years old)
(USD)
Bungalow645645Contact us for family rate
Tent345345235