Danh sách VĐV VMM19

*Lưu ý: Nếu bạn đăng ký cả 2 cự ly chạy 21-100km thứ Bảy và 10km/15km/21km Chủ Nhật, cho đến gần ngày chạy, tên của bạn sẽ chỉ xuất hiện ở cự ly của ngày thứ Bảy.