Nhận gói số chạy (race kit)

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy);
  • CMND/Hộ chiếu (bản cứng hoặc điện tử);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

Dành cho VĐV dưới 16 tuổi tham dự cự ly 10km & 15km: Để nhận gói số chạy, VĐV dưới 16 tuổi cần có đơn chấp thuận cho tham dự của phụ huynh/người giám hộ. Tải đơn này TẠI ĐÂY.

VĐV chỉ đăng kí chạy / không có package

VĐV chỉ tham gia chạy cần nhận gói số chạy theo thông tin sau:

(Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện.)

Date / NgàyTime / Thời gianPlace / Địa điểmGoogle mapsNotes / Lưu ý
20/11/202010:00 – 21:00VMM EXPO at Sapa Square (In front of Notre Dame Cathedral),
Sapa Town
Google mapsFor all contests / Cho tất cả các cự ly
21/11/202010:00 – 20:00Sapa Square (in front of Notre Dame Cathedral), Sapa TownGoogle mapsFor Sunday contests only / Chỉ dành cho các cự ly chạy Chủ nhật

*Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản sao/photo);
  • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản cứng hoặc điện tử);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.
  • Thư ủy quyền (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

Gói 4 ngày nghỉ tại Topas Ecolodge và Sapa Highland Resort

VĐV gói 4 ngày ở tại Topas Ecolodge và Sapa sẽ nhận gói số chạy theo chi tiết sau:

Thời gian: 8:30 – 11:30, 19/11/2020
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.
(Đây cũng là điểm tập trung lên xe buýt.)

Xem thêm chi tiết về gói ở tại Topas Ecolodge TẠI ĐÂY và gói ở tại Sapa TẠI ĐÂY.

*Các VĐV của chương trình trọn gói cần đích thân nhận gói số chạy của mình.

Gói 3 ngày nghỉ tại Sapa Highland Resort & khách sạn Mường Thanh Sapa

VĐV gói 3 ngày ở tại Sapa sẽ nhận gói số chạy theo chi tiết sau:

Thời gian: 8:30 – 11:30, 20/11/2020

Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.
(Đây cũng là điểm tập trung lên xe buýt.)

Xem thêm chi tiết về gói này TẠI ĐÂY.

*Các VĐV của chương trình trọn gói cần đích thân nhận gói số chạy của mình.