Danh sách VĐV VMM 2020

VĐV đã đăng ký 1 cự ly của Thứ Bảy và đăng ký thêm cự ly 10/15/21km của Chủ nhật, cho tới 1 tuần trước sự kiện, tên của bạn sẽ chỉ xuất hiện trong danh sách của cự ly chạy Thứ Bảy.