VJM 2020: Lùi ngày sự kiện

VJM 2020: Lùi ngày sự kiện tới 24/10/2020 Những câu hỏi thường gặp Chúng tôi rất tiếc phải thông báo sự kiện Vietnam Jungle Marathon 2020 sẽ lùi ngày tổ chức.   1. Tại sao VJM20 phải lùi ngày tổ chức? UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 2872/UBND-VX với nội dung: “nhằm … Continue reading VJM 2020: Lùi ngày sự kiện