Nhận gói số chạy (race kit)

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy )
  • CMND/Hộ chiếu – bản gốc
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên. Tải TẠI ĐÂY.

VĐV chỉ đăng kí chạy

VĐV chỉ tham gia chạy cần nhận gói số chạy theo thông tin sau:

1/ Thời gian: 8:30 – 19:00, 23/5/2019
2/ Địa điểm: Văn phòng Topas Hanoi, số nhà 1B, ngách 12/2/5 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
3/ Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Bản sao cứng thư thông báo số chạy gửi từ BTC (1 tuần trước ngày chạy);
  • Bản sao cứng CMND/Hộ chiếu của bạn và của người đại diện;
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên. Tải TẠI ĐÂY.
  • Thư ủy quyền. Tải TẠI ĐÂY.

VĐV đăng kí chương trình trọn gói 3-ngày

VĐV của chương trình trọn gói 3 ngày sẽ nhận gói số chạy theo lịch sau:

Thời gian: 8:30 – 11:30, 24/5/2019
Địa điểm: điểm tập trung tại Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.

Xem thêm chi tiết về chương trình trọn gói TẠI ĐÂY.

Các VĐV đăng kí package cần trực tiếp nhận gói số chạy của mình.