Nhận gói số chạy (race kit)

VÌ MỘT VJM XANH!
Bắt đầu từ mùa giải VJM 2019, chúng tôi sử dụng túi vi sinh để dựng gói số chạy. Nếu có thể để đồ vào túi riêng của mình, vui lòng gửi lại túi vi sinh này cho nhân viên của chúng tôi tại quầy phát bib.

Để nhận gói số chạy của mình, bạn cần xuất trình:

  • Biết số chạy của mình (sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy );
  • CMND/Hộ chiếu (bản cứng hoặc điện tử);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

VĐV chỉ đăng kí chạy

VĐV chỉ tham gia chạy cần nhận gói số chạy theo thông tin sau:

1/ Thời gian: 8:30 – 19:00, thứ Tư 21/10/2020
2/ Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.

3/ Ủy quyền nhận hộ: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi tới nhận gói số chạy:

  • Số chạy (BTC gửi tới email 1 tuần trước ngày chạy và công bố trên danh sách VĐV);
  • CMND/Hộ chiếu của bạn (bản sao/photo);
  • CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản cứng hoặc điện tử);
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do bạn kí tên (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.
  • Thư ủy quyền (bản cứng). Tải TẠI ĐÂY.

VĐV đăng kí chương trình trọn gói 3-ngày

VĐV của chương trình trọn gói 3 ngày sẽ nhận gói số chạy theo lịch sau:

Thời gian: 8:30 – 11:30, Thứ Sáu 23/10/2020
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội) – Google maps.
(Cùng địa điểm lên xe đi Pù Luông)

Xem thêm chi tiết về chương trình trọn gói TẠI ĐÂY.

Các VĐV đăng kí package cần trực tiếp nhận gói số chạy của mình.