RACE FEES

Contest
Early Bird
(USD)
Standard fee
(USD)
Add Sunday 10km –
No T-shirt
(USD)
Add Sunday 15km –
No T-shirt
(USD)
Add Sunday 21km –
No T-shirt
(USD)
Cự ly đăng ký
Đăng kí sớm
(USD)
Phí đăng ký
(USD)
Thêm cự ly 10km –
Không có áo chạy
(USD)
Thêm cự ly 15km –
Không có áo chạy
(USD)
Thêm cự ly 21km –
Không có áo chạy
(USD)
10km 35 35N/AN/A N/A
15km5050N/AN/AN/A
21km Sunday109129N/AN/AN/A
21km Saturday 109 129254099
42km 119 139254099
70km 149 169254099
100km 169 189254099

PACKAGES

*Package prices are per person and exclude race fee.

Sapa Packages

PACKAGE
(Twin sharing / Chung phòng với 1 VĐV khác)
Runner / VĐV
(USD)
Supporter /
Người nhà (cổ vũ)
(USD)
Children /
Trẻ em (4-12 years old)
(USD)
Single Supplement /
Phụ phí phòng riêng
4-day Deluxe Inclusive (Hotel: Sapa Highland Resort) 29529520595
3-day Deluxe Inclusive
(Hotel: Sapa Highland Resort)
21521515565
3-day Hotel + Bus only
(Hotel: Muong Thanh Sapa)
1191198545

More about Muong Thanh Sapa Hotel
More about Sapa Highland Resort

Topas Ecolodge Packages

PACKAGERunner / VĐV
(USD)
Supporter / Người nhà (cổ vũ)
(USD)
Children / Trẻ em (4-12 years old)
(USD)
Suite Bungalow (Twin/Double sharing / Bungalow chung 2 người)945945235
Premium Executive Bungalow (Triple sharing / Bungalow chung 3 người)645645Contact us for family rate
Tent (Twin sharing / Lều chung 2 người)345345235

More about Topas Ecolodge